Rejestracja stary

TERMINY

Do 30 maja 2020 r.Rejestracja udziału w konferencji
(razem z abstraktem wystąpienia lub posteru)
Do 15 czerwca 2020 r.Informacje o przyjęciu wystąpienia
Do 30 czerwca 2020 r.Opłacenie udziału w konferencji (opłata niższa – 350/200 zł)
Do 31 sierpnia 2020 r.Opłacenie udziału w konferencji (opłata – 400/250 zł)
16-17 września 2020 r.Szkoła Letnia przy VIII Konferencji Narracyjnej
18-19 września 2020 r.VIII Konferencja Narracyjna

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ

W celu zgłoszenia swojego udziału w VIII Konferencji Narracyjnej „Narracje w psychologii – przedmiot, proces, metoda” należy wypełnić formularz:
FORMULARZ

Za pomocą formularza można zgłosić uczestnictwo bierne lub czynne (obejmujące wygłoszenie referatu i/lub prezentację posteru). W przypadku chęci zgłoszenia więcej niż jednego rodzaju aktywności (np. dwa referaty lub referat i poster) konieczne jest ponowne wypełnienie formularza dla każdej kolejnej aktywności. Zarówno referat, jak i poster mogą być prezentowane w języku angielskim – abstrakt i tytuł w zgłoszeniu nie muszą być wtedy również w języku polskim.
Abstrakty wystąpień należy wprowadzić do formularza rejestracyjnego.

Abstrakt referatu/plakatu
Długość: maks. 250 słów
Streszczenie powinno zawierać:

  • Wprowadzenie teoretyczne
  • Procedurę badania
  • Metodę
  • Wyniki
  • Wnioski

Czas trwania referatu to 15-20 minut – w zależności od liczby referatów w sesji.
Wymiary posteru to format A1 (pionowo).

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 30 maja 2020 r.

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł/200 zł dla studentów i doktorantów (do 30.06.2020) lub 400 zł/250 zł dla studentów i doktorantów (od 01.07.2020 do 31.08.2020). Obejmuje ona udział w konferencji, materiały konferencyjne oraz catering. Udział w kolacji po pierwszym dniu konferencji (18.09) nie wymaga dodatkowej opłaty.REJESTRACJA NA SZKOŁĘ LETNIĄ

W celu zgłoszenia swojego udziału w Szkole Letniej poprzedzającej VIII Konferencję Narracyjną „Narracje w psychologii – przedmiot, proces, metoda” należy wypełnić formularz oraz dokonać opłaty.
Rejestracja zostanie uruchomiona w maju. Dokładny termin zostanie podany wcześniej na stronie internetowej oraz na stronie konferencji w serwisie Facebook.

Zgłoszenia i opłaty przyjmujemy do dnia 30 maja 2020 r.

Miejsce jest zarezerwowane dopiero po dokonaniu przelewu w kwocie 100 zł.