Informacje

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że 18 i 19 września 2020 r. na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się VIII Konferencja Narracyjna pod tytułem „Narracje
w psychologii – przedmiot, proces, metoda”
.

Obecnie w Polsce prowadzonych jest co najmniej kilkanaście dużych projektów badawczych z różnych subdyscyplin psychologii, które odwołują się do badań narracyjnych, metod narracyjnych oraz procesów narracyjnego organizowania i przetwarzania doświadczeń. Różnorodność tematyczna i sposób rozumienia narracji dowodzą żywotności pojęcia i zjawiska narracji w psychologii.

Pragniemy spotkać się na wspólnej dyskusji nad refleksjami wynikającymi ze studiowania narracyjnej aktywności człowieka, a także ze stosowania metod zbierania i analizy danych, odwołujących się do narracji.

Zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w wydarzeniu, poprzez
zgłaszanie referatów i sympozjów w trzech głównych wątkach:
1) Metody narracyjne w psychologii;
2) Społeczne i podmiotowe uwarunkowania procesów narracyjnych;
3) Narracje w diagnozie i psychoterapii.

Konferencji towarzyszyć będzie Szkoła Letnia (16 i 17 września), skierowana do młodych badaczy zainteresowanych szlifowaniem naukowego warsztatu szeroko rozumianych metod narracyjnych.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego,
Emilia Soroko i Monika Obrębska


PLIKI DO POBRANIA
Plakat